biuro@solinea.pl

+ 48 81 463 48 82

PROJEKTY UNIJNE

 Projekty unijne

Głównym celem naszej firmy jest dostarczanie najwyższej jakości produktów.Działania te wspieramy udziałem w projektach unijnych. Pozyskane fundusze pozwalają nam na ulepszanie stosowanych technologii, oprogramowania oraz budowanie nowych kompetencji. Wierzymy, że inwestycja w rozwój oraz tworzenie własnej infrastruktury w tym zakresie pozwoli naszej firmie na dalszy rozwój.

Solinea Sp. z o.o. Sp.K.

Obecnie realizujemy projekt pt. „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami”
Projekt jest realizowany w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
VIII Osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki,
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Nr Umowy o Dofinasowanie: UDA-POIG.08.02.00-06-060/12-00
Okres realizacji: 15.01.2013 – 31.05.2014

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Formularz kontaktowy

SOLINEA

Elizówka 65
Hala I
21-003 Ciecierzyn

Telefon: + 48 81 463 48 82

Fax: + 48 81 463 48 86

E-mail: biuro@solinea.pl