• Astma alergiczna dotyka głównie dzieci i u większości mija wraz z wiekiem.
 • Objawy astmy alergicznej to napadowa duszność, suchy kaszel, świszczący oddech oraz inne objawy alergii takie jak zatkany nos, wodnisty katar, seryjne kichanie, świąd nosa i oczu.
 • Rozpoznanie astmy alergicznej umożliwia spirometria oraz badania alergiczne. 
 • Leczenie astmy alergicznej obejmuje leki stosowane przewlekle oraz doraźnie, gdy dochodzi do zaostrzenia objawów. Wspomagająco w leczeniu astmy stosuje się inhalacje z ektoiną. 
 • Sprawdź, co stosować do inhalacji na astmę alergiczną.

Astma alergiczna – co to jest?

Tradycyjny, podręcznikowy podział, dzieli astmę na alergiczną i niealergiczną. Astma alergiczna często rozpoczyna się już w dzieciństwie i towarzyszą jej inne schorzenia o etiologii atopowej, takie jak: alergiczny nieżyt nosa, atopowe zapalenie skóry czy alergiczne zapalenie spojówek. Astma alergiczna dość często występuje rodzinnie, co oznacza, że podczas rozmowy z pacjentem dowiadujemy się, że bliscy również borykają się ze schorzeniami atopowymi.

Izotoniczny roztwór z ektoiną wspomagający leczenie stanów zapalnych oraz objawów układu oddechowego, w tym astmy alergicznej i niealergicznej, zapalenia oskrzeli czy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). 
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: Ectodose. ZASTOSOWANIE: Wspomagająco w leczeniu stanów zapalnych oraz objawów chorób układu odechowego - w astmie alergicznej i niealergiczna, zapaleniu oskrzeli, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea sp. z o.o. PRODUCENT: bitop AG
Reklama

Czy astma alergiczna jest wyleczalna?

Choć astma sama w sobie jest chorobą przewlekłą, to dobrze dobrane leczenie pozwala na kontrolowanie objawów choroby. Astma alergiczna u dzieci może mieć tendencję do samoistnego wycofywania się wraz z wiekiem dziecka, jednak jest to kwestia indywidualna i w niektórych przypadkach objawy utrzymują się również w wieku dorosłym.

Astma alergiczna – przyczyny

Istotą astmy jest stan zapalny w obrębie oskrzeli, który prowadzi do zmian w ich obrębie, skutkujących przede wszystkim skurczem mięśni gładkich oskrzeli i obrzękiem błony śluzowej oraz nadmierną produkcją śluzu w oskrzelach. Ostatecznie zmiany te mogą prowadzić do utrwalonego remodelingu w ścianach oskrzeli, który może skutkować nieodwracalnymi zaburzeniami w przepływie powietrza przez oskrzela.

W przypadku astmy alergicznej dużą rolę w patogenezie odgrywają alergeny, które stymulują syntezę przeciwciał IgE i prowadzą do uwalniania pewnych mediatorów odpowiedzialnych za skurcz oskrzeli, do których należy przede wszystkim histamina, leukotrieny i prostaglandyny. W odniesieniu do astmy alergicznej czynnikiem spustowym jest często narażenie na uczulający alergen.

Astma alergiczna – objawy

Najważniejsze objawy związane z astmą alergiczną to:

 • duszność, głównie wydechowa, o napadowym charakterze,
 • ściskanie w klatce piersiowej,
 • suchy, napadowy kaszel,
 • świszczący oddech,
 • często dodatkowo obecne są objawy alergicznego nieżytu nosa: zatkanie nosa, wyciek wodnistej wydzieliny z nosa, świąd w obrębie nosa, ale także alergicznego zapalenia spojówek.

Jak wygląda atak astmy alergicznej?

Klasyczny atak astmy manifestuje się nagle pojawiającą się dusznością, problemem z oddychaniem i świszczącym oddechem. Atak astmy może też wiązać się z pojawieniem się męczącego, suchego kaszlu. Objawom ze strony oskrzeli towarzyszy tachykardia, a więc podwyższone tętno. Napadowe objawy mogą być wywołane wieloma czynnikami – w przypadku astmy alergicznej często jest to narażenie na alergeny. Rodzice często zastanawiają się również, jak odróżnić kaszel alergiczny od astmy. W celu potwierdzenia rozpoznania astmy konieczne jest wykonanie spirometrii.

Czym różni się astma alergiczna od astmy oskrzelowej?

Mówiąc o astmie alergicznej, mamy na myśli sytuację, gdy we krwi stwierdza się obecność przeciwciał IgE, co potwierdza atopowe podłoże choroby. Astma alergiczna jest nazywana także astmą IgE-zależną. W astmie niealergicznej mamy natomiast do czynienia z ujemnymi wynikami badań alergologicznych (oznaczenia IgE są ujemne) oraz częściej z postępującym przebiegiem choroby. Objawy kliniczne obu typów astmy są niemal jednakowe. Tak naprawdę uważa się, że nieobecność swoistych IgE u pacjentów z astmą niealergiczną jest jedyną cechą odróżniającą ją od postaci IgE-zależnej (alergicznej).

Jakie badania na astmę alergiczną?

W przebiegu astmy najważniejszym badaniem jest spirometria, która pozwala na postawienie diagnozy. Takie badanie jest możliwe po ukończeniu 5.-6. roku życia, ponieważ wymaga od dziecka współpracy. W celu określenia typu astmy, konieczne jest wykonanie badań alergicznych, do których należą punktowe testy skórne oraz oznaczenia swoistych IgE we krwi. Wyniki testów alergicznych należy jednak skonfrontować z wywiadem, ponieważ nie każdy wynik dodatni oznacza, że dany alergen będzie prowokował napady astmy.

astma alergiczna

Do jakiego lekarza z astmą alergiczną?

Jeżeli podejrzewamy u naszego dziecka astmę alergiczną, to konieczna jest konsultacja alergologiczna lub pulmonologiczna. Jednak w pierwszym kroku warto udać się do swojego pediatry, który w razie potrzeby skieruje pacjenta na kolejne konsultacje specjalistyczne.

Astma alergiczna leczenie

Wybór konkretnej terapii zależy przede wszystkim od obrazu klinicznego, ale także wieku pacjenta. W leczeniu astmy zastosowanie znajdują substancje kontrolujące przebieg choroby, które przyjmowane są regularnie, jak i leki przyjmowane doraźnie w sytuacji zaostrzenia objawów.

Astma alergiczna – leki

Do leków stosowanych regularnie zalicza się między innymi:

 • wziewne glikokortykosteroidy,
 • długo działające leki przeciwcholinergiczne,
 • długo działające beta2-mimetyki, które stosujemy zawsze w połączeniu z wziewnym sterydem,
 • leki przeciwleukotrienowe.

Objawowo, w trakcie zaostrzenia objawów, zastosowanie znajdują głównie:

 • krótkodziałające beta2-mimetyki,
 • bromek ipratropium.

W wybranych przypadkach astmy do dyspozycji mamy również leki biologiczne oraz swoistą immunoterapię alergenową.

Inhalacje na astmę alergiczną

Pomocniczo przy astmie alergicznej zastosowanie znajdują także produkty do inhalacji z ektoiną. Ektoina dzięki swoim właściwościom przeciwzapalnym dobrze sprawdza się jako substancja wspomagająca terapię wielu schorzeń zapalnych dróg oddechowych. Jest również zdolna do wiązania cząsteczek wody i tworzenia ochronnej warstwy wodnej, przez co wspomaga nawilżenie błon śluzowych w obrębie dróg oddechowych.

Inhalacje na astmę
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: Ecto respira. ZASTOSOWANIE: Wskazany w terapii wziewnej zwłaszcza do łagodzenia objawów u pacjentów z zapaleniem oskrzelików, ostrym zapaleniem oskrzeli, mukowiscydozą, astmą (o podłożu alergicznym i niealergicznym), przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) i reakcjami alergicznymi dróg oddechowych wywołanymi przez wdychanie alergenów takich jak kurz lub pyłki. PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea sp. z o.o. PRODUCENT: Unolab Manufacturing S.l.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: Ectodose. ZASTOSOWANIE: Wspomagająco w leczeniu stanów zapalnych oraz objawów chorób układu odechowego - w astmie alergicznej i niealergiczna, zapaleniu oskrzeli, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea sp. z o.o. PRODUCENT: bitop AG
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO: NEBU-dose PULMO. ZASTOSOWANIE: Do stosowania w terapii inhalacyjnej, szczególnie dla pacjentów cierpiących na zapalenie oskrzelików, ostre zapalenie oskrzeli, mukowiscydozę, astmę oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) oraz stany alergiczne dróg oddechowych wywołane wdychaniem alergenów, takich jak kurz lub pyłki. PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: Solinea sp. z o.o. PRODUCENT: Unolab Manufacturing S.l.
Reklama

Astma alergiczna domowe sposoby

Leczenie astmy alergicznej domowymi sposobami nie jest skuteczne. W celu postawienia diagnozy i dobrania odpowiedniej terapii warto udać się do lekarza. Zdiagnozowanie astmy wymaga wykonania badań, w tym spirometrii. W warunkach domowych warto skupić się na unikaniu alergenów, które prowadzą do zaostrzeń, a także na unikaniu dymu tytoniowego.

Astma alergiczna u dzieci

Astmę u dzieci możemy podzielić na trzy kategorie, w zależności od wieku dziecka. Wyróżniamy:

 • astmę wczesnodziecięcą – u dzieci w wieku ≤5 lat,
 • astmę u dzieci w wieku 6-11 lat,
 • astmę u dzieci ≥12 lat.

Objawy opisywane w tym artykule nie zawsze muszą świadczyć o astmie. W różnicowaniu tej jednostki chorobowej u dzieci należy wziąć pod uwagę przede wszystkim:

 • kaszel poinfekcyjny związany z nadreaktywności oskrzeli,
 • zapalenie zatok, nieżyt nosa,
 • refluks żołądkowo-przełykowy,
 • dysplazję oskrzelowo-płucną,
 • wady wrodzone układu oddechowego,
 • mukowiscydozę.

Astma alergiczna a przedszkole

Astma nie jest przeciwwskazaniem do uczęszczania do przedszkola, jednak warto w tym miejscu zastosować się do kilku zaleceń. Po pierwsze, opiekun grupy powinien być poinstruowany, jakie leki należy podać dziecku w razie ewentualnego napadu astmy. Co więcej, konieczne jest poinformowanie przedszkola o alergiach (np. wziewnych i pokarmowych), które zostały potwierdzone u naszego dziecka i mają związek z napadami astmy. 

Dowiedz się więcej: Z czego inhalacje na astmę u dziecka? 

Warto również pamiętać o realizacji szczepień ochronnych, w tym tych zalecanych, ponieważ samo przebywanie w grupie, zwiększa istotnie ryzyko infekcji – np. grypy. Należy mieć świadomość, że dzieci z astmą są bardziej narażone na cięższy przebieg zakażeń dróg oddechowych.

astma alergiczna

Astma alergiczna w ciąży

Astma może wystąpić w każdym wieku, również w czasie ciąży. U kobiet ciężarnych możemy mieć do czynienia zarówno z zaostrzeniem przebiegu choroby, jak i z jej wyciszeniem. Nieodpowiednio leczona astma w tym czasie może grozić między innymi wzrostem ryzyka niedotlenienia dziecka oraz poronienia. Z tego względu kobiety w ciąży powinny być pod ścisłą kontrolą pulmonologiczną.

Czego nie wolno przy astmie alergicznej?

Chorując na astmę alergiczną, należy przede wszystkim unikać narażenia na alergeny, które predysponują do zaostrzeń objawów. Co więcej, należy unikać palenia biernego przy dziecku, ponieważ może to pogorszyć przebieg choroby. Ważne jest również zapobieganie otyłości oraz unikanie narażenia na zimne powietrze, które może niekiedy wywołać atak astmy. Dziecko z astmą może prowadzić normalną aktywność fizyczną, jedynie przy ciężkiej astmie konieczne może okazać się unikanie natężonej aktywności fizycznej.

Podsumowując: astma alergiczna to stosunkowo częste schorzenie, dotykające populację pediatryczną. Odpowiednio dobrana terapia pozwala na kontrolowanie choroby i prowadzenie normalnej aktywności. W przypadku podejrzenia astmy warto odwiedzić swojego lekarza rodzinnego lub pediatrę, który po ocenie stanu pacjenta zadecyduje o dalszym postępowaniu.

Może zainteresować Cię także: Ectodose roztwór do inhalacji z ektoiną bez recepty, nowe opakowanie