Nuclistim wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Zawiera nukleotydy – monofosforan urydyny i cytydyny, które stanowią materiał budulcowy dla komórek nerwowych, uczestniczą w kluczowych procesach metabolicznych, modulują uwalnianie neuroprzekaźników oraz biorąc udział w tworzeniu kwasów nukleinowych.