biuro@solinea.pl

+ 48 81 463 48 82

PROJEKTY UNIJNE

 Projekty unijne

Głównym celem naszej firmy jest dostarczanie najwyższej jakości produktów.Działania te wspieramy udziałem w projektach unijnych. Pozyskane fundusze pozwalają nam na ulepszanie stosowanych technologii, oprogramowania oraz budowanie nowych kompetencji. Wierzymy, że inwestycja w rozwój oraz tworzenie własnej infrastruktury w tym zakresie pozwoli naszej firmie na dalszy rozwój.

Solinea Sp. z o.o. Sp.K.

Obecnie realizujemy projekt pt. „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami”
Projekt jest realizowany w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
VIII Osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki,
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Nr Umowy o Dofinasowanie: UDA-POIG.08.02.00-06-060/12-00
Okres realizacji: 15.01.2013 – 31.05.2014

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Formularz kontaktowy

Oświadczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu przez „Solinea” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Elizówce, Elizówka 65, Hala I, 21-003 Ciecierzyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Vi Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000496008, NIP 7123284694, REGON 061648660 w celach związanych z realizacją zgłoszenia, udzielaniem odpowiedzi na zgłoszenie, przygotowaniem i przesłaniem oferty handlowej w odpowiedzi na zgłoszenie wysłane za pomocą formularza kontaktowego.

Dane przetwarzane będą zgodnie z Polityką prywatności , z którym się zapoznałam/-em. Jestem świadomy możliwości wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych oraz tego, że jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonało się na podstawie zgody przed jej odwołaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania znajduje się w Polityce Prywatności.

SOLINEA

Elizówka 65
Hala I
21-003 Ciecierzyn

Telefon: + 48 81 463 48 82

Fax: + 48 81 463 48 86

E-mail: biuro@solinea.pl