jama ustna


Postać:
roztwór do płukania jamy ustnej
Ilość:
200 ml

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego po zastosowaniu produktu firmy Solinea, poinformuj nas o tym.

Solus Nano
Solus Nano