Lek na receptę wskazany w leczeniu wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na cyprofloksacynę zakażeń, takich jak: ostre zapalenie ucha zewnętrznego oraz ostre zapalenie ucha środkowego u pacjentów z drenażem wentylacyjnym ucha (rurkami tympanostomijnymi).