Roztwór do oczu z cytykoliną (2%) i wysokocząsteczkowym kwasem hialuronowym (0,075%) w roztworze liposomalnym, który działa jako nośnik cytykoliny.