• Zarówno czynne, jak i bierne palenie w ciąży jest szkodliwe dla dziecka.
  • Szkodliwe substancje mogą bez problemu przenikać przez łożysko i negatywnie wpływać na rozwijający się płód. 
  • Palenie w ciąży grozi m.in. niską masą urodzeniową, przedwczesnym porodem, odklejeniem się łożyska czy wystąpieniem wad wrodzonych u dziecka (np. rozszczep powłok brzusznych, wrodzony brak jednej lub więcej kończyń).
  • Dowiedz się, jak rzucić palenie z cytyzyną. 

Czy można palić w ciąży?

Palenie tytoniu to najpowszechniejszy nałóg wśród kobiet ciężarnych. Szacuje się, że nawet około 20-30% kobiet będących w ciąży może czynnie palić tytoń. W wielu doniesieniach i badaniach naukowych dowiedziono szkodliwości palenia w ciąży i tyczy się to zarówno palenia czynnego, jak i palenia biernego. Należy w tym miejscu podkreślić, że szkodliwy wpływ na rozwijający się płód może mieć także sporadyczne palenie w ciąży, czyli na przykład palenie kilku papierosów na tydzień.

Lek bez recepty wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Denicit, 1,5 mg, tabletki powlekane. SUBSTANCJA CZYNNA: Jedna tabletka powlekana zawiera 1,5 mg cytyzyny (Cytisinum). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Tabletka powlekana. Okrągła, obustronnie wypukła, brązowa tabletka powlekana o średnicy 6,1 mm. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Produkt leczniczy Denicit jest wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Celem stosowania produktu leczniczego Denicit jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę.1 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Solinea sp. z o.o.; Elizówka, ul. Szafranowa 6, 21-003 Ciecierzyn; Tel. 81 463 48 82; Faks 81 463 48 86; e-mail info@solinea.pl. 1Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego Denicit, 1,5 mg, tabletki powlekane.
Reklama

Bierne palenie w ciąży

Niestety, zgodnie z doniesieniami naukowymi nawet 60% ciężarnych jest narażonych na bierne palenie. Biernym paleniem nazywamy wdychanie powietrza zanieczyszczonego dymem tytoniowym – na bierne palenie jesteśmy narażeni na przykład poprzez przebywanie z osobami palącymi w tych samych pomieszczeniach. Warto mieć świadomość, że tak zwany boczny strumień dymu tytoniowego zawiera o wiele więcej tlenku węgla i nikotyny, niż dym tytoniowy wdychany bezpośrednio przez palaczy. Wynika z tego, że tak zwane bierne palenie może być jeszcze bardziej niebezpieczne dla organizmu kobiety ciężarnej i płodu, niż palenie czynne. Z tego powodu kobiety w ciąży powinny unikać przebywania w pomieszczeniach, w których powietrze jest zanieczyszczone dymem tytoniowym.

Czy nikotyna przenika do płodu?

Tak, jeżeli kobieta w ciąży pali, to nikotyna, jak i inne substancje szkodliwe, w tym na przykład tlenek węgla przenikają bez problemu przez łożysko i mogą negatywnie oddziaływać na rozwijający się płód.

Czym grozi palenie w ciąży?

Palenie w ciąży ma wiele niekorzystnych następstw zarówno dla dziecka, jak i samej matki. Należy w tym miejscu wymienić takie skutki palenia w ciąży, jak:

  • zaburzenia wzrastania płodu, czego konsekwencją jest niska masa urodzeniowa (nawet poniżej 2500 g),
  • większe ryzyko porodu przedwczesnego, a tym samym większe ryzyko hospitalizacji noworodka na oddziale intensywnej terapii (np. z powodu niewydolności oddechowej),
  • większe ryzyko odklejenia się łożyska oraz przedwczesnego pęknięcia wód płodowych,
  • ryzyko pojawienia się zmian w obrębie materiału genetycznego płodu (czyli DNA), co może skutkować rozwojem w dalszym życiu dziecka niektórych chorób przewlekłych, czy nowotworów złośliwych,
  • większe ryzyko nagłej śmierci łóżeczkowej u nowonarodzonego dziecka,
  • wzrost ryzyka pewnych wad wrodzonych – trzeba tutaj wymienić wytrzewienie (czyli rozszczep powłok brzusznych) oraz amelię (a więc wrodzony brak jednej lub więcej kończyn). Warto zaznaczyć, że ryzyko to istotnie wzrastało, gdy kobieta paliła w czasie pierwszego trymestru. 

Oczywiście palenie w czasie ciąży jest również szkodliwe dla samej palącej kobiety i powoduje wzrost ryzyka rozwoju wielu schorzeń przewlekłych, w tym nowotworów złośliwych.

Jak rzucić palenie w ciąży?

Rzucanie palenia w ciąży jest z pewnością trudniejsze, niż przed ciążą, choć z pewnością warto rzucić palenie w każdym momencie. Dlaczego w ciąży jest trudniej? Wynika to z faktu, że w czasie ciąży nie możemy wspomagać się lekami stosowanymi w terapii antynikotynowej.

Dowiedz się więcej: Jak rzucić palenie w ciąży?

Jedną z takich substancji jest cytyzyna, która zdolna jest do wiązania się z receptorami nikotynowymi, co ułatwia walkę z uzależnieniem i zmniejsza nieprzyjemne objawy związane z jej odstawieniem. Kolejną ważną kwestią jest to, że palenie tytoniu w okresie przed zapłodnieniem (czyli w okresie prekoncepcyjnym) również niekorzystnie wpływa na płód i przebieg ciąży. Ryzyko wad wrodzonych związanych z paleniem dotyczy również narażenia na nikotynę przed ciążą. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest pozbycie się nałogu przynajmniej na kilka miesięcy przed zajściem w ciążę.

Lek bez recepty wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Denicit, 1,5 mg, tabletki powlekane. SUBSTANCJA CZYNNA: Jedna tabletka powlekana zawiera 1,5 mg cytyzyny (Cytisinum). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Tabletka powlekana. Okrągła, obustronnie wypukła, brązowa tabletka powlekana o średnicy 6,1 mm. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Produkt leczniczy Denicit jest wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Celem stosowania produktu leczniczego Denicit jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę.1 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Solinea sp. z o.o.; Elizówka, ul. Szafranowa 6, 21-003 Ciecierzyn; Tel. 81 463 48 82; Faks 81 463 48 86; e-mail info@solinea.pl. 1Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego Denicit, 1,5 mg, tabletki powlekane.
Reklama

Palenie papierosów a karmienie piersią

Choć palenie tytoniu nie jest przeciwwskazaniem do karmienia piersią, to należy wiedzieć, że palenie w ciąży może wpływać niekorzystnie na proces karmienia i samo karmione dziecko. Nikotyna powoduje obniżenie stężenia prolaktyny, a więc hormonu warunkującego prawidłowy przebieg laktacji, co powoduje spadek ilości produkowanego pokarmu. Nikotyna wpływa też negatywnie na skład produkowanego pokarmu, prowadzi bowiem między innymi do obniżenia zawartości tłuszczów i pogorszenia właściwości odżywczych mleka.

Ile czasu nikotyna utrzymuje się w mleku matki?

Kobiety często zastanawiają się, ile czasu nikotyna utrzymuje się w mleku matki. Jak pokazują doniesienia, nikotyna może pozostawać wykrywalna w mleku nawet przez około 10-12 godzin po wypaleniu papierosa.

Jak nikotyna w mleku wpływa na dziecko?

Niestety, nikotyna może przenikać do mleka i co ważne, osiąga ona w pokarmie kilkukrotnie wyższe stężenie, niż we krwi palącej matki. Palenie papierosów w czasie karmienia może prowadzić do zwiększonego ryzyka wystąpienia nagłego zgonu niemowląt, a także zwiększać ryzyko pojawienia się niektórych schorzeń, w tym zapalenia oskrzeli, astmy, zakażenia ucha środkowego oraz niektórych nowotworów wieku dziecięcego. Dzieci matek palących w czasie karmienia częściej borykają się także z wieloma zaburzeniami neurorozwojowymi.

Podsumowując, palenie w ciąży, jak i w trakcie karmienia piersią jest niekorzystne zarówno dla zdrowia dziecka, jak i matki. Najlepszym rozwiązaniem jest zaprzestanie palenia jeszcze przed ciążą. Rzucanie nałogu przed zapłodnieniem jest zdecydowanie łatwiejsze, ponieważ w tym czasie możemy wspomóc się skutecznymi sposobami farmakologicznymi. Warto też zaznaczyć, że nagłe zaprzestanie palenia w ciąży jest lepsze, niż dalsze kontynuowania palenia.

Może zainteresować Cię także: Cytyzyna a rzucanie palenia